Tjänster

TreeSys© hjälper skogsföretag och andra skogliga organisationer med utredningar och analyser som har med skoglig planering och skötselstrategier att göra. Du kan läsa mer om tjänsterna här.

IMG_0014
IMG_0893
IMG_1718

TIMBHAS™

Lägger du eller ditt företag för mycket tid på att ta fram taktiska planer för vilka bestånd som ska avverkas de närmaste åren? Då är TIMBHAS™ lösningen för dig och din organisation!

Varför anlita TreeSys?

TreeSys besitter hög kompetens inom avverknings- och andra typer av beräkningar som involverar långsiktiga tillväxtprognoser, från beståndsvisa analyser till analyser på region- och landsnivå. Vi har lång erfarenhet av optimering av olika slag och stor förståelse för hur prognosmodeller fungerar. Att anlita TreeSys innebär därför oftast att informationen blir mer överskådlig, att processerna blir enklare och att arbetet tar mindre resurser i anspråk. Eftersom ni får del av TreeSys erfarenheter kan ni också undvika att göra onödiga misstag.

Heureka-analyser

Att komma igång med Heureka kan vara tidskrävande. Vissa delar kan också vara svåra även om man har satt sig in i systemet – inte minst att formulera optimeringsmodellen. Den bör anpassas till era specifika förutsättningar om systemets potential ska komma till sin rätt. Ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att få fram användbara resultat är att låta oss starta upp ett Heurekaprojekt och göra de första analyserna. TreeSys har ledande kompetens på Heurekasystemet och om ni anlitar oss kan ni vara förvissade om att den som gör analyserna kan systemet in i minsta detalj, och även är väl insatt i de skogliga frågorna.

Hur går det till?

Vi arbetar utifrån en mall som består av ett antal steg och klargör vem som gör vad. Ert ansvar begränsas oftast till att fylla i en blankett för att beskriva era skogsbruksmål, tillhandahålla indata, prislistor och skötseldirektiv. Vår uppgift är att importera data, göra eventuella bearbetningar av indata om så visar sig nödvändigt, göra prognoser och optimeringar, och slutligen sammanställa resultatrapporter. Det vanliga är att vi arbetar iterativt och successivt förfinar analyserna tills ni känner er nöjda.
Om ni gör analyserna själva kan vi hjälpa till med specifika moment, t ex formulering av optimeringsmodeller.

Vad blir det slutliga resultatet?

En leverans av t ex en avverkningsberäkning brukar bestå av följande delar:

  • Rapport i pdf-format som är anpassad för att kunna skrivas ut och sättas in i en A4-pärm med pärmregister
  • Excel-blad med beståndvisa åtgärdsförslag och sammanställningar, alternativt som SQL Server databas.
  • Kartfiler (shape-filer)
  • Projektfiler så att ni själva kan återskapa resultaten, eller göra analyser för ett annat område. Till detta hör en optimeringsmodell som är anpassad utifrån era behov och önskemål.

Här hittar du mer information om våra tjänster!

Om TreeSys

Klicka här för att läsa lite mer om oss!

Kontakta oss gärna om du har frågor!


Eller ring oss direkt på: 070 568 09 19!