Våra medarbetare

Peder Wikström

Peder Wikström

Konsult

Peder Wikström är jägmästare och skoglig doktor i ämnesområdet skoglig planering. Peder var med och ledde utvecklingen av det skogliga beslutsstödsystemet Heureka under 2001 till 2012. Heureka har idag en bred användning inom skogsnäring, utbildning och forskning. Peder är idag konsulterad av SLU som projektledare på deltid för systemets fortsatta utveckling. Peder arbetar med analyser, optimering, och systemutveckling.

Kontakta oss gärna om du har frågor!


Eller ring oss direkt på: 070 568 09 19!