Konsekvensanalyser

IMG_0031
IMG_0893
IMG_1717

TIMBHAS™

Lägger du eller ditt företag för mycket tid på att ta fram taktiska planer för vilka bestånd som ska avverkas de närmaste åren? Då är TIMBHAS™ lösningen för dig och din organisation!

Konsekvensanalyser

En konsekvensanalys liknar på många sätt en avverkningsberäkning men har ett annat fokus. Medan en avverkningsberäkning svarar på frågan ”Hur?” svarar en konsekvensanalys på frågan ”Vad händer om?”. Gränsen mellan dessa frågor är dock inte alltid knivskarp och under arbetet med en avverkningsberäkning uppkommer ofta ”Vad händer om”-frågor och vice versa.

Sakägaren behöver inte vara en skogsägare utan kan vara en myndighet eller ett forskningsprojekt. Konsekvensanalyser kan vara intressant att utföra både på beståndsnivå (för ”typbestånd”) eller för större områden, såsom regioner eller hela landet.

Exempel på konsekvensanalyser som TreeSys har utfört är beräkningar till Skogsstyrelsens utredning om omloppstider (Skogsstyrelsen 2015), där analyser gjordes på både beståndsnivå och landsnivå för att undersöka i vilken uträckning en ändring av lägsta tillåten ålder för föryngringsavverkning kan påverka den långsiktiga produktionsnivån. Ett annat exempel där TreeSys deltagit är forskningsprojekt på SLU om varför en fjälldalgång avskogades för länge sedan. Heureka användes för att simulera utvecklingen av fjällbjörkskogar med antagande om olika uttagsnivåer av virke för husbehov.

Om TreeSys

Klicka här för att läsa lite mer om oss!

Kontakta oss gärna om du har frågor!


Eller ring oss direkt på: 070 568 09 19!