Flermålsanalys och deltagandeplanering

IMG_0031
IMG_0893
IMG_0014

TIMBHAS™

Lägger du eller ditt företag för mycket tid på att ta fram taktiska planer för vilka bestånd som ska avverkas de närmaste åren? Då är TIMBHAS™ lösningen för dig och din organisation!

Flermålsanalys och deltagandeplanering

En spännande, relativt ny, funktion i Heurekasystemet är applikationen PlanEval som kan användas som stöd för att jämföra olika alternativ som har tagits fram med PlanWise. Med PlanEval struktureras beslutsproblemet (vilket alternativ som bäst uppfyller ställda mål och krav) upp i ett antal delmål. Exempel på delmål som kan ingå kan vara Virkesproduktion och Naturvård. Därefter anger man hur vart och ett av dessa mål ska mätas genom att ange ett eller flera kriterier för varje delmål.

För virkesproduktion kan man t ex ange slutavverkningsvolym för en viss eller flera perioder och nuvärde. För naturvård kan man t ex ange areal avsatt skog och areal äldre skog. Därefter lägger projektledaren in vilka personer (intressenter) som ska vara med i en utvärderingsgrupp. Varje intressent får sedan via webben poängsätta hur bra respektive handlingsalternativ är för ett visst kriterium. Metoden bygger på vetenskapligt publicerade artiklar i ämnet deltagandeplanering och flermålsplanering. TreeSys är väl insatt i hur PlanEval fungerar och kan bistå med projektledning av en sådan här process.

Om TreeSys

Klicka här för att läsa lite mer om oss!

Kontakta oss gärna om du har frågor!


Eller ring oss direkt på: 070 568 09 19!