Om TreeSys

– En kort presentation av företaget

Heurekaexperten1

TreeSys – Heurekaexperten

TreeSys AB är ett skogligt konsult- och IT-företag. TreeSys startades 2012 (i namnet Peder Wikström Skogsanalys AB) som en avknoppning till SLU:s Heureka-projekt. TreeSys vänder sig till skogsföretag och andra skogliga organisationer samt till forskare i frågor som rör strategisk och taktisk planering, optimering och analyser av skogliga skötselstrategier. Peder Wikström är en av grundarna av Heureka och den som arbetat längst med systemet, ändå från starten av Heurekasystemets utveckling år 2000.  Förutom konsulttjänster utvecklar TreeSys egen programvara.

TreeSys håller på att utveckla ett datorprogam som heter TIMBHAS™ för taktisk planering. Programmet kan användas som ett komplement till Heureka PlanVis genom att ta hänsyn till bärigheter, säsonger och skogsbilvägar. TIMBHAS™ kan läsa data från ett Heurekaprojekt eller användas fristående. TIMBHAS™ (Timber Harvest Scheduling) minimerar det annars så omfattande planeringsarbetet med avverkning och upprustning av skogsbilvägar och skotning samt kontroll över vilka sortiment som faller ut när.

TreeSys utgår från och tillämpar naturvetenskapliga arbetsmetoder och har nära kontakter med universitetsvärlden. Vi har särskild kompetens inom långsiktiga avverkningsberäkningar och användning och utveckling av optimeringsmodeller för skoglig planering och analys. Bland våra kunder finns både stora, medelstora skogsföretag, universitet och myndigheter.

STA_2626-001

Vad vi står för

Skogen är viktig för oss alla. Oavsett om vi använder skogen för skogsbruk, rennäring, jakt, rekreation eller andra aktiviteter som påverkar eller påverkas av skogen, är en livskraftig skog värdefull på flera sätt. Skogsbruk har direkt eller indirekt inverkan på livsmiljön för människor, djur och växter och därför är det viktigt att planera skogsbrukandet på ett klokt sätt. Vi på TreeSys vill bidra till ett hållbart skogsbruk så att både nuvarande och kommande generationer får nytta av skogen.

Genom lämpliga skogsskötselanpassningar, klok planering och bra framförhållning kan man hitta bra avvägningar mellan ekonomiska och andra intressen. TreeSys tar inte ställning för eller emot ett visst sätt att sköta skogen. Det är så många faktorer som avgör vad som är bäst i varje enskilt fall – inte minst skogsägarens mål och avsikter med skogsbruket.

IMG_0721
IMG_1717
IMG_0893

Kontakta oss gärna om du har frågor!


Eller ring oss direkt på: 070 568 09 19!