TIMBHAS®

Lägger du eller ditt företag för mycket tid på att ta fram taktiska planer för vilka bestånd som ska avverkas de närmaste åren? Har du slagits av tanken att det borde finns riktiga beslutsstödsystem för detta och inte bara databasprogram där du själv måste lägga det komplicerade pusslet med bestånd och vägar? Då kan TIMBHAS® vara lösningen för dig och din organisation!
IMG_1718

Våra tjänster

Vi erbjuder flera tjänster som kan hjälpa dig och ditt företag. Klicka här för att läsa mer!

TIMBHAS®

TIMBHAS® står för Timber Harvest Scheduling och är en programvara under utveckling för taktisk planering med medelstora och stora skogsföretag som målgruppp. Programmets kärna är en optimeringsmodell som syftar till att hitta en plan som minimerar kostnaderna för upprustning av skogsbilvägar och skotning och ger svar på:

  • När (år och säsong) ska vart och ett av de upp till tusentals bestånd som ingår i planen gallras eller slutavverkas?
  • Vilka skogsbilvägar behöver upprustas och när?
  • Vad kostar skotning och upprustning?
  • Vilka sortiment faller ut i varje period?

Vad gör TIMBHAS®?

Optimeringsmodellen schemalägger avverkningsåtgärder på 2-5 års sikt, uppdelat på upp till fem säsonger per år. Hänsyn tas till skotningskostnader och uppgraderingskostnader för skogsbilvägar. Samtidigt kan fördelningen av avverkningsvolymer styras på ett enkelt sätt med jämnhet över år och fördelning över säsonger. Specifika leveranskrav kan anges för önskade perioder och sortiment. Programmet lägger till flera alternativa terrängvägar (basvägar) för varje bestånd och räknar ut ett antal alternativa rutter från varje bestånd till en allmän väg. Uppgradering av skogsbilvägar ingår som en del av problemet. Koppling mellan bestånd och vägar görs av programmet, liksom koppling mellan olika vägsegment. TIMBHAS® har ett inbyggt GIS och levereras med en av världens absolut effektivaste optimeringslösare. I de testproblem som har använts i programutvecklingen löses problem med flera tusen bestånd på några minuter.

Vilka indata krävs?

Du kan antingen använda shapefiler (GIS) med vägar och bestånd som ska avverkas under perioden, eller välja ett Heureka PlanVis-projekt och en plan (optimeringsresultat) från detta. I det senare fallet hämtar TIMBHAS de data som behövs direkt från Heureka-databasen. Om du använder shapefiler för bestånden ser du till att det i shapefilen finns uppgift om åtgärd, tillväxtprocent och vilka sortiment som faller ut för varje bestånd. Du behöver komplettera med vägdata om du vill inkludera vägupprustningar i planen. TIMBHAS® har en inbyggd funktion som bearbetar NVDB-data, och sammanfogar de attributskikt som behövs till en ny shapefil. Om du inte redan har vägdata kan du mot en avgift (kommer att släppas fritt under 2016) hämta NVDB-data från Trafikverkets hemsida.

Om TreeSys

Klicka här för att läsa lite mer om oss!

Kontakta oss gärna om du har frågor!


Eller ring oss direkt på: 070 568 09 19!