Data2Heureka

Data2Heureka är en programvara som importerar data från pcSKOG eller en Heureka-csv fil och beräknar värden på variabler som saknas men som Heureka kräver. När en pcSKOG-databas väljs som indata läser programmet data från alla fastigheter på samma gång. Även GIS-data importeras från pcSKOG.

Våra tjänster

Vi erbjuder flera tjänster som kan hjälpa dig och ditt företag. Klicka här för att läsa mer!

Data2Heureka

Data2Heureka© är en programvara som snabbt och automatiskt preparerar indata till Heureka från ett beståndsregister. Programmet kan läsa in data direkt från en pcSKOG-databas, och läser då in alla fastigheter samt GIS-data. Programmet kan även läsa in en Heureka-fil (csv) som saknar vissa data som Heureka kräver, t ex grundyta. Data2Heureka beräknar värden på variabler som saknas med egna funktioner som baseras på data från Riksskogstaxeringen. Om beståndsregistret enbart innehåller ålder, volym och trädslagsblandning beräknar programmet resten av de trädskikts-beskrivande variabler som krävs. Programmet innehåller även ett GIS-program, samt pivot-tabeller och diagram som ger en översikt av skogstillståndet.

Ladda hem programmet (Windows 64-bitars version):
Data2HeurekaSetup

Med programmet följer en tidsbegränsad testlicens (30 dagar). Testlicensen är också begränsad så att du högst kan importera 100 bestånd. Använd formuläret nedan för att beställa en licens.

  • Data2Heureka

  • Pris
  • Antal bestånd
  • Fria uppgraderingar inom ett år efter köp

Om TreeSys

Klicka här för att läsa lite mer om oss!

Beställ din produkt här!

Eller ring oss direkt på: 070 568 09 19!