Forest analysis & software development

Välkommen till TreeSys – experten på Heurekaanalyser! Vi erbjuder skogsföretag och andra skogliga organisationer bästa möjliga verktyg för skoglig planering och utvärdering av skogliga skötselstrategier. För ett hållbart och långsiktigt skogsbruk.
Heurekaanalyser

Om TreeSys

TreeSys är ett konsult- och programutvecklingsföretag som vänder sig till skogsföretag och andra skogliga organisationer. TreeSys har ledande kompetens på Heureka som utvecklas av SLU.

Tjänster

TreeSys erbjuder tjänster och verktyg som hjälper skogsägare och andra skogliga beslutsfattare att planera, optimera och utveckla sin skogsverksamhet. Det finns oftast många möjliga vägar. Tillsammans hittar vi den som passar er verksamhet bäst.

TIMBHAS™

TIMBHAS™ står för Timber Harvest Scheduling och underlättar arbetet med att ta fram taktiska planer för avverkning och minimera kostnaderna för upprustning av vägar och skotning.

I december 2015 lanseras TIMBHAS™ 1.0!

Timbhas Logotype

Ett ansvars- och hänsynsfullt skogsbruk

Skogen är en naturmiljö som påverkas på både kort och lång sikt av hur skogbruk bedrivs. För människor är skogen både en inkomstkälla och en plats för återhämtning och rekreation. För många djur och växter påverkas överlevnadssannolikheten av i vilken grad skogsbruket gör naturvårdsanpassningar.

Därför är det viktigt att de beslut som skogsägare och skogsföretag fattar bygger på fakta och medvetenhet. Vi på TreeSys är övertygade om att ett ansvars- och hänsynsfullt skogsbruk är ett av de viktigaste bidragen till vår välfärd både idag och i framtiden.

Att förvalta skog på bästa sätt kräver kapacitet att överblicka, samla in, bearbeta, analysera och utvärdera en stor mängd fakta och data. Vi har kunskapen och verktygen som hjälper skogsföretag med detta. Vi utför eller hjälper till med avverkningsberäkningar, långsiktiga skogsbruksplaner, konsekvensanalyser och olika slags utredningar som har med skogsskötselstrategier att göra. TreeSys har ledande kompetens på planeringssystemet Heureka.

IMG_0031
IMG_1088
IMG_1395

Kontakta oss gärna om du har frågor!


Eller ring oss direkt på: 070 568 09 19!